Ile zarabia sędzia

0
1498
ile zarabia sędzia

Praca w strukturach sądownictwa wiąże się z licznymi przywilejami i profitami, których nie sposób uświadczyć w innych branżach. Przede wszystkim warto wskazać, iż wynagrodzenie dla sędziów i ich asystentów wypłacane jest bezpośrednio z sum budżetowych. W planie budżetu krajowego na konkretny rok przeznaczona jest specjalna suma na ich uposażenia, która w żadnym wypadku nie może zostać zmniejszona. Ponadto emerytura oraz wynagrodzenie wypłacane sędziom w stanie spoczynku również pochodzą bezpośrednio z państwowego budżetu.

Sprawia to, że coraz więcej osób decyduje się na odbycie aplikacji sędziowskiej

Dużym przywilejem omawianej grupy zawodowej jest również nieusuwalność. Oznacza to, że żaden organ nie jest w stanie pozbawić sędziego jego funkcji. Ponadto osoby takie korzystają z specjalnego immunitetu, który umożliwia pociągnięcie ich do odpowiedzialności jedynie w trybie dyscyplinarnym. Tym samym korzyści, jakie daje zawód sędziego, są bardzo szerokie i gwarantuje je bezpośrednio ustawa zasadnicza.

Niemal każdy absolwent prawa, który nie ma pomysłu na swoją ścieżkę rozwoju, zastanawiał się niejednokrotnie, ile zarabia sędzia. Wynagrodzenie omawianej grupy zawodowej musi być – wedle obowiązującej Konstytucji – godziwe. Tym samym państwo powinno zapewniać sędziom orzekającym bardzo wysokie zarobki, które mają przeciwdziałać chęci podejmowania działań korupcyjnych. Ciężko wyobrazić sobie rozjemcę, który jest podatny na wpływy osób trzecich. Godzi to w jego niezawisłość, co przeczy zasadzie demokratycznego państwa prawa.

w sądzie

Dlatego już na początku swojej drogi zawodowej sędzia otrzymuje wynagrodzenie rzędu dziesięciu tysięcy złotych. Tak pokaźne zarobki osiągają specjaliści z dziedziny prawa w każdym rodzaju sądu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż wynagrodzenie jest powiększane o dodatek stażowy oraz inne korzyści materialne, które przysługują sędziom z mocy samej ustawy. Tym samym w pełni zasadne jest stwierdzenie, że sytuacja majątkowa tej grupy zawodowej jest bardzo korzystna – nawet wziąwszy pod uwagę płace osiągane przez przedstawicieli największych światowych korporacji.

Zgoła odmiennie kształtuje się sytuacja finansowa osób, które do wykonywania zawodu sędziego dopiero aspirują. Mają oni zakaz podejmowania jakichkolwiek działalności zarobkowej, z wyjątkiem tej, która służy celom dydaktycznym. W zamian za to otrzymują bezpośrednio z budżetu specjalne stypendium, które wynosi około trzy tysiące złotych miesięcznie.

Jedynym dodatkiem, który możliwy jest do uzyskania przez aplikantów sędziowskich, jest dodatek dla osób mieszkających w znacznym oddaleniu od Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Aplikacja trwa trzy lata i kończy się ciężkim egzaminem, do którego absolwenci wskazanej uczelni muszą rzetelnie się przygotować. W sytuacji, gdy nie uda im się zdać, konieczny jest zwrot całości stypendium, jakie zostało pobrane w trakcie szkolenia. Sprawia to, że sytuacja finansowa aplikantów sędziowskich jest mało korzystna, bowiem mogą oni zostać łatwo zobligowani do zwrotu całości stypendium.

sędzia

Pomimo faktu, iż zarobki sędziów są bardzo wysokie, personel administracyjny i techniczny wspierający tą grupę zawodową od lat walczy o znaczne podwyżki. Wskazuje się, iż protokolanci oraz pracownicy sekretariatów i biur podawczych otrzymują zaledwie pensję minimalną. Jej wysokość nadal kształtuje się na bardzo niskim poziomie, co sprawia, że chętnych do podjęcia pracy w sądownictwie jest coraz mniej. Należy wskazać, iż braki kadrowe negatywnie odbijają się na szybkości załatwiania spraw przez sądy.

Wiele rozpraw jest odwoływanych w ostatniej chwili, co sprawia, że obywatele czują się pokrzywdzeni. Dlatego ustawodawca pracuje obecnie nad przepisami, które zmienią na lepsze warunki pracy osób pracujących w sądownictwie. Istnieje szansa, że sytuacja ulegnie poprawie, bowiem obszerna reforma sądownictwa, która jest obecnie realizowana, ma na celu również zachęcenie młodych ludzi, aby stanowili solidne wsparcie dla sędziów wybieranych przez nową radę sądownictwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here